PHÂN CÔNG CẤP UỶ

PHÂN CÔNG CẤP UỶ

Lượt xem:

      ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI ỦY TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP                                       * Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2020   PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI ỦY (Từ ngày 02/01/2021) (Kèm theo kế hoạch số 101-KH/CBVNG ngày 30/12/2020 của Chi bộ) ———–           Căn cứ Điều... ...
KẾ HOẠCH THI ĐUA 26-3

KẾ HOẠCH THI ĐUA 26-3

Lượt xem:

THÀNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP                   Số: 27-KH/ĐTN                                                                 Quảng Ngãi, ngày 27... ...