DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

DANH SÁCH GVCN NĂM HỌC 2020-2021
KHỐI 10
LỚP GVCN ĐT EMAIL
A1 Lê Thanh Quang 0979459198 quang.bagia2011@gmail.com
A2 Võ Văn Xuân 0905127748 xanuhoast1@gmail.com
A3 Đinh Thị Hải 0365634315 bahoang06@gmail.com
A4 Trương Đình Phùng 0974263449 dinhphungvng@htkqng.edu.vn
A5 Nguyễn Thị Minh Thôi 0972435499 minhthoist1@gmail.com
A6 Đoàn Thị Minh Trà 0914875689 sunchicken8@gmail.com
A7 Lê Thị Hòa 0392247543 lethihoa.tdtt@gmail.com
A8 Bùi Thị Việt Sang 0345605008 vietsang9994@gmail.com
A9 Nguyễn Thị Quý ngọc 0935475054 thanhthuyet06091988@gmail.com
A10 Nguyễn Đình Nghĩa 0917187468 nguyenannghia1978@gmail.com
A11 Phan Tường Vũ 0383866855 phantuongvu@gmail.com
A12 Hà Thị Quỳnh Liên 0942966968 quynhlien.st1@gmail.com
A13 Nguyễn Xuân Ninh 0985414618 ninhst1@yahoo.com.vn
KHỐI 11
LỚP GVCN ĐT EMAIL
B1 Lê Thị Xuân Viên 0395987579 lxuanvien@yahoo.com.vn
B2 Trần Thị Hạnh 0392656760 hanhtinst1@gmail.com
B3 Trần Thị Ngọc Ánh 0982208703 betyqn@gmail.com
B4 Nguyễn Thị Kim Tiền 0977579244 kimtiendth@gmail.com
B5 Phạm Thị Xuân Mai 0935509289 xmai7510@gmail.com
B6 Hồ Thị Duyên 0985329724 duyenst1@gmail.com
B7 Bùi Ngọc Sơn 0941448116 ngocsonst1@gmail.com
B8 Lê Thanh Sơn 0917983988 lethanhson3988@gmail.com
B9 Nguyễn Thị Mận 0908147127 mannguyenst1@gmail.com
B10 Ngô Thị Quỳnh Chi 0914043578 quynhchist1@gmail.com
B11 Từ Tấn Phúc 0974019783 tutanphuc@gmail.com
B12 Nguyễn Anh Tuấn 0976575351 nguyenanhtuan@gmail.com
B13 Nguyễn Thị Lệ Huyền 0917467857 ntlehuyen1978@gmail.com
KHỐI 12
LỚP GVCN ĐT EMAIL
C1 Đỗ Thị Ngọc Thanh 0978676017 thanhngocthanh87@gmail.com
C2 Lê Thanh Tùng 0977988539 lienlkqn@gmail.com
C3 Phan Thị Khánh Linh 0906587888 khanhlinh200279@gmail.com
C4 Phan Thị Thúy Hạnh 0913470701 thuyhanh1979@gmail.com
C5 Vũ Thị Liễu 0358578579 lieubst1@gmail.com
C6 Lê Thị Thu Thủy 0974286973 thuyqngai@gmail.com
C7 Hồ Thị Đúng 0973638540 hodung76@gmail.com
C8 Nguyễn Thị Phương Hiền 0905271079 phienst1@gmail.com
C9 Trần Thị Minh Vũ 0394996640 tranthiminhvu@gmail.com
C10 Đặng Thị Phương Dung 0983052956 coongdung@gmail.com
C11 Phạm Thị Mỹ Trinh 0933468116 mytrinh.tinhan@gmail.com
C12 Trần Thị Minh Hiền 0978069469 minhhienvng@gmail.com
C13 Tôn Thị Lê Na 0399892879 lenasontinh1@gmail.com