ĐÍNH CHÍNH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đính chính

Trong thông báo số/TB-VNG ngày 03/9/2021 ở mục 1 đã ghi: “Lễ khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp PTQ lúc 07 giờ 30 ngày 05/9/2022”, xin được đính chính lại là ngày 05/9/2021. Thành thật xin lỗi thầy cô giáo, nhân viên, học sinh và quý bậc phụ huynh. Trân trọng cảm ơn!