PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2020 – 2021

(Áp dụng từ ngày 18 tháng 01 năm 2021)

TT

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

LỚP

GVCN LỚP GVCN LỚP

GVCN

1 A1 VƯƠNG TIẾN DIỆP B1 LƯƠNG CÔNG HẢO C1 TỪ TẤN PHÚC
2 A2 TRẦN THỊ HẠNH B2 LÊ THANH TÙNG C2 ĐINH THỊ HẢI
3 A3 ĐỖ THỊ NGỌC THANH B3 TRẦN THỊ TỐ NGA C3 TRẦN THỊ MINH HIỀN
4 A4 NGUYỄN THỊ KIM TIỀN B4 LÊ THỊ HÒA C4 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH
5 A5 PHẠM THỊ XUÂN MAI B5 NGUYỄN THỊ MIỀU C5 LÊ THỊ THÚY HỒNG
6 A6 HỒ THỊ DUYÊN B6 NGUYỄN THỊ THU TÂM C6 VŨ THỊ LIỄU
7 A7 BÙI NGỌC SƠN B7 PHẠM THỊ MỸ TRINH C7 NGUYỄN THỊ QUÝ NGỌC
8 A8 ĐOÀN THỊ YẾN B8 ĐOÀN THỊ MINH TRÀ C8 LÊ THỊ THU THỦY
9 A9 NGUYỄN THỊ MẬN B9 VÕ VĂN XUÂN C9 PHAN THỊ THÚY HẠNH
10 A10 NGÔ THỊ QUỲNH CHI B10 TRƯƠNG ĐÌNH PHÙNG C10 PHÙNG THỊ THU THỦY
11 A11 LÊ THANH QUANG B11 NGUYỄN XUÂN NINH C11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN
12 A12 TRẦN THỊ KIỀU OANH B12 HỒ THỊ ĐÚNG C12 PHAN THỊ KIM CHIÊU
13 A13 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG B13 LÊ THANH SƠN C13 HÀ THỊ QUỲNH LIÊN

                                                                                                                                        Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 01 năm 2021

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG