• Nguyễn Thái Quảng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • Cao Văn Ấn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • Võ Đông
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • Huỳnh Tấn Tuấn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng