THÔNG BÁO

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP                                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

         Số:43/TB-VNG                                                                                        TP. Quảng Ngãi, ngày  18  tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

                                                                   Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

Căn cứ Hướng dẫn số 387/SGDĐT-GDTrH ngày 8/3/2023 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024, Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo đến các em học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng đăng kí tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Võ Nguyên Giáp trong năm học 2023-2024 những thông tin cụ thể như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
  2. Đối tượng : Học sinh đã tốt nghiệp THCS
  3. Địa bàn :Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp tại các trường THCS của thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh và xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.
  4. Chỉ tiêu : 600 học sinh
  5. Phương thức : Thi tuyển

     Điểm xét tuyển: Điểm thi (Toán + Văn) x 2 + Điểm thi Tiếng Anh + điểm ưu tiên.

     Điểm chuẩn xét tuyển Nguyện vọng 1 vào Trường năm học 2022-2023 : 24 điểm

  1. HỒ SƠ TUYỂN SINH
  2. Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10.
  3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
  4. Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.
  5. Học bạ cấp THCS (bản chính).
  6. 02 ảnh thẻ 3×4 (ảnh chụp trong thời gian 6 tháng)
  7. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có).

 Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm trước phải có giấy xác nhận không vi phạm pháp luật do UBND xã, phường cấp.

III. LỊCH THI 

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi Thời gian làm bài

Ghi chú

9/6/2023 SÁNG Ngữ văn 120 phút Thí sinh đến điểm thi để kiểm dò thông tin cá nhân, xem số báo danh và học Quy chế thi vào ngày 7/6/2023 (15 giờ 30 phút)
CHIỀU Toán 120 phút
10/6/2023 SÁNG Tiếng Anh   90 phút

  1. LỆ PHÍ TUYỂN SINH: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT
  2. THỜI GIAN PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ
  3. Thời gian: Dự kiến từ ngày 18/5/2023 đến ngày 26/5/2023
  4. Địa điểm : Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Địa chỉ : 452 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi (ĐT liên hệ: 0905424422cô Thanh ).
  5. ĐỊNH HƯỚNG TỔ HỢP MÔN HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc thì học sinh trúng tuyển được lựa chọn các môn học và chuyên đề học tập như sau:

  1. Môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Giáo dục địa phương, Hoạt động Trải nghiệm – Hướng nghiệp.

  1. Môn học và chuyên đề lựa chọn
Tổ hợp Môn tự chọn Chuyên đề Số lớp
Tự nhiên 1 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Toán, Lí, Hóa 6
Tự nhiên 2 Hóa học, Sinh học, Tin học,               Công nghệ trồng trọt Toán, Hóa, Sinh 2
Tự nhiên 3 Vật lí, Tin học, Âm nhạc,                    Công nghệ thiết kế Toán, Văn, Lí 3
Xã hội 1 Địa lí, GD KT&PL, Tin học, Âm nhạc Văn, Sử, Địa 1
Xã hội 2 Sinh học, GD KT&PL, Địa lí,              Công nghệ thiết kế Toán, Văn, Sử 1
Xã hội 3   Địa lí, Tin học, Âm nhạc,                   Công nghệ trồng trọt Toán, Văn, Địa 1

Số lượng các lớp sẽ thay đổi phù hợp theo nguyện vọng đăng kí của học sinh. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ :

Nơi nhận:                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD-ĐT Tp. Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh;

– Trường THCS thuộc Tp. Quảng Ngãi;

– Trường THCS thuộc huyện Sơn Tịnh;

– Lưu: HSTS, VT./.