THÔNG BÁO MỚI (01/9/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO:

         Các em học sinh toàn trường xem danh sách lớp mới cập nhật và giáo viên chủ nhiệm lớp, chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm trên nền tảng Zalo theo số điện thoại của GVCN (trên website này) của mình để được hướng dẫn học Online.

Chúc các em bắt đầu năm học mới an toàn với nhiều niềm vui và đạt kết quả tốt đẹp nhất.