KẾ HOẠCH THI ĐUA 26-3

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÀNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

                  Số: 27-KH/ĐTN                                                                 Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

 

Tổ chức thi đua chào mừng Tháng Thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh( 26/31931 – 26/03/2021)
—————

Căn cứ Chương trình hành động của Thanh niên năm 2021;
Căn cứ sự định hướng chỉ đạo của Chi bộ nhà trường.
Căn cứ hướng dẫn số 98 – HD/ĐTN của BCH Thành đoàn Quảng Ngãi.
BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Võ Nguyên Giáp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Tháng Thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
– Tạo đợt thi đua sôi nổi cho ĐV, TN chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí minh.
– Bồi dưỡng lý tưởng, niềm tự hào cho đoàn viên thanh niên về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
– Tạo phong trào hành động rộng khắp trong ĐVTN học sinh nhằm giáo dục truyền thống của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy tiềm năng và sức sáng tạo, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn trong trường học.
2. Yêu cầu
– Các hoạt động phải được triển khai tổ chức đồng loạt ở các Chi đoàn.
– Hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình của lớp, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.
– Các hoạt động được tổ chức đảm bảo an toàn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19.
B. NỘI DUNG:
I. KHẨU HIỆU GHI BẢNG: (10 điểm – hệ số 1)
CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/03/2021)
Chỉ dùng phấn màu ghi trên đầu bảng, chữ viết rõ ràng, tuyệt đối không dùng chữ cắt dán. Các lớp bắt đầu trang trí khẩu hiệu trong tuần 24, Đoàn trường sẽ kiểm tra và chấm điểm.
II. PHONG TRÀO HỌC TỐT: (10 Điểm – hệ số 1)
1. Quy định: Mỗi lớp đăng kí buổi học tốt (9 buổi) hoặc tuần học tốt (2 tuần) vào tuần 24, 25 (từ 08/3/2021 đến 20/03/2021).
Đăng kí buổi học tốt hoặc tuần học tốt phải ghi rõ bên trái của sổ đầu bài và góc trái của bảng đen.
2. Cách đánh giá:
+ Buổi được công nhận học tốt:
– 100% số tiết được xếp loại A. Tất cả các tiết học phải có chữ kí GVBM.
– Sinh hoạt 15 phút đầu giờ có nội dung và hiệu quả.
– Không có học sinh của lớp vi phạm nội qui Nhà trường.
+ Cho 1 điểm/ buổi đạt học tốt. (tối đa là 9 điểm)
+ Tuần học tốt: cách đánh giá giống như buổi học tốt và cho 5 điểm trên tuần học tốt. Nếu trong tuần đăng kí có học sinh vi phạm nội qui thì bị trừ 50% số điểm của Tuần đó
Các lớp nộp bản đăng kí buổi học tốt, tuần học tốt về văn phòng Đoàn vào tiết 5 thứ 2 tuần 23(06/3/2021) và nộp sổ đầu bài vào đầu giờ sáng thứ 2 tuần 26 (22/03/2021) để tổng kết, lớp nào nộp chậm coi như không tham gia.
III. NGÀY HỘI THANH NIÊN 26/03 ( Tính điểm theo hoạt động)
1. Thời gian: dự kiến: Chiều thứ 5, ngày 25/03/2021.
2. Chủ đề: Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3. Nội dung: Tổ chức trò chơi, thi nhảy dân vũ/flashmod, tặng quà cho ĐV, TN vượt khó học tập… (Có kế hoạch riêng)
IV. PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN (10 điểm – Hệ số 1)
1. Phong trào phát triển đoàn viên:
– Các Chi đoàn họp xét chọn và giới thiệu thanh niên có hạnh kiểm Tốt, học lực Khá trở lên (đối với khối 10,11), học lực TB trở lên (đối với khối 12) nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, trường; có ý thức phấn đấu vào Đoàn sẽ tham gia tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
* Thời gian: 7 giờ 30 chủ nhật, ngày 7/03/2021
* Địa điểm: tại trường THPT Võ Nguyên Giáp
* Số lượng: Từ 1- 7 thanh niên/Chi đoàn.
– Bí thư Chi đoàn nộp danh có chữ kí xác nhận của Thầy (cô) chủ nhiệm về văn phòng Đoàn ngày 01/03/2021.
– Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên đã học đối tượng nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. BCH Đoàn Trường sẽ chọn 1 Chi đoàn tổ chức điểm.
2. Thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên và 6 bài học lý luận chính trị
– Đối tượng: Tất cả đoàn viên
– Nội dung: Theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động. Bí thư Chi đoàn cho đoàn viên đăng kí và thực hiện theo mẫu. Mỗi đoàn viên chỉ đăng kí một tiêu chí rèn luyện và 1 tiêu chí hành động
– Hạn nộp: ngày 31/03/2021.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Yêu cầu Bí thư các Chi đoàn báo cáo Thầy cô chủ nhiệm và tổ chức triển khai, phát động đến tất cả Đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn. Kính mong Thầy (Cô) chủ nhiệm hướng dẫn và nhắc nhở học sinh của lớp tham gia thực hiện đạt kết quả cao nhất.
Nơi nhận: .                                                                                     TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
– Chi bộ (báo cáo);                                                                                           BÍ THƯ
– Ban Giám hiệu (báo cáo);
– Các chi đoàn (T/h);
– Chi đoàn Giáo viên (T/h);
– Lưu VPĐT                                                                                      PHAN THỊ ANH TUẤN